Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uygulaması

Coğrafi olarak Türkiye’nin dışında olsa da, Türk Yargıtayı’nın Danıştayı’nın ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlan hakkında bile ihlâl karan verebilen Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi artık Türk yargı sisteminin önemli bir parçasını olııştıınnaktadır. Bu da, onun yakından tanınması gereksinimini ortaya koymaktadır. Bu ise. aneak Mahkemenin yapısı, işleyişi ve yargılama usulünün iyi anlaşılması ye içtihatlarının izlenmesi ile mümkündür.
Mahkemenin bazı kararları başka ülkelerde olduğu gibi bazen ülkemizde de büyük gürültü koparmakla, iarafsızlığım sorgulama ve çifte standart iddialarına kadar giden tanışma ve tepkilere yol açabilmektedir. Aneak söz konusu yakınmalar. Mahkeme içtihatlarına kayıtsız kalmaya yol açmamalıdır. Çünkü her halükârda daha iyi mücadele edebilmek için yanlışı tanımak gerekte. Diğer yandan AİHM içtihatlarının kimi eskimiş anlayışlarımızdan kurtulmamız ve çağdaş ve demokratik değerleri hayata geçirmemiz için gerekli hukukî bilinci uyandırma işlevini de göz ardı etmemeliyiz.
Kitapta, plân, içerik ve üslûp olarak, okuyucuya, onu teorik tanışmalara boğmadan AİlIM’ni ve içtihatlarını  tanıtma, Mahkemeye başvuru ve başvuruyu takip konularında yol göstermek amaçlanmıştır. Mümkün olduğu kadar fazla ve özellikle de Türkiye’ye ilişkin olanlar başta olmak üzere, en yeni AİHM içtihatlarına yer verilmiştir.

 

Kitabın Tam Metnini Ücretsiz Olarak indirmek için Bağlantıyı Tıklayınız. (Sağ Tıklayıp “Hedefi Farklı Kaydet” diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz)

Not: Tez; iphone, ipad, ereader, tablet pc gibi cihazlar için uygun formatta olup bu cihazlarda da okunabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir