Kategori arşivi: Tezler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Yabancıların Sınır Dışı Etme, Geri Gönderme ve Geri Vermeye Karşı Korunması

(Ergin Ergül, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2011).

Çalışma, AİHS’nde yabancıları sınırdışı etme, geri gönderme ve geri vermeye karşı doğrudan ve dolaylı korunmanın bir değerlendirmesini sunmaktadır. AİHS ve protokollerinde, sadece sınırdışı bakımından 4 ve 7 nolu Protokollerin ilgili hükümleri hariç, bu konuda spesifik ve açık hüküm bulunmamaktadır. Bununla beraber, 11 nolu Protokol öncesi Sözleşme organları (Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanı), sonrasında ise AİHM, AİHS’deki bazı hakların garantisini sınırdışı etme, geri gönderme ve geri vermeye genişletmiş ve içtihatlarıyla yabancılar için bu konuda özel ve yüksek bir koruma sağlamıştır.

Doğrudan koruma esas olarak Sözleşmenin 5’inci maddesi ile 4 nolu Protokolün 4 ve 7 nolu Protokolün 1’inci maddelerinden kaynaklanmaktadır. İçtihada dayalı bir mekanizma olan dolaylı koruma ise, ilk olarak, yabancıyı işkence ve kötü muameleyle karşılaşma riski olan ülkelere gönderme yasağı şeklinde Sözleşmenin 3’üncü maddesinden türetilmiştir. Zamanla, aile ve özel yaşama saygı hakkından inanç ve ifade özgürlüklerine kadar birçok hakka genişlemiştir. Okumaya devam et

Uyuşturucu Madde Alışkanlığının Hukuki ve Cezai Yönleri

Ergin Ergül

Uyuşturucu maddelerin zararlarını önlemek için Türk Ceza Kanunumuz bazı yasaklar getirmiş ve bu yasaklara aykırı hareket edenlere bazı cezalar öngörmüştür. İşte uyuşturucu maddelere ilişkin Ceza Kanunumuzda öngörülen suçları iki ana bölüm etrafında toplayıp, önce “uyuşturucu madde temin suçları”nı, daha sonra da “uyuşturucu madde kullanma suçları”nı inceledik. Suç analizinde önce, suçun hukuki konusu, maddi unsur, manevi unsur ve teşebbüs, içtima gibi suçun icrasına ait hususlar sırasını izledik. Açıklamalarımızda Yargıtay uygulamaları ve doktrini gözönüne aldık. Bu bölümde son olarak yargılamaya ilişkin sorunlar örnek yargıtay kararlarının ışığında incelenmiştir.

Tezin Tamamını okumak için lütfen bu linki tıklayın (Sağ Tıklayıp “Hedefi Farklı Kaydet” diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz)

Not: Tez; iphone, ipad, ereader, tablet pc gibi cihazlar için uygun formatta olup bu cihazlarda da okunabilir.