HUKUKÇU VE YÖNETİCİLER İÇİN MEVLANA BİLGELİĞİ

2017′ de Gözden Geçirilmiş ve İlaveli 3. Baskısı yayınlanan “Hukukçu ve Yöneticiler İçin Mevlana Bilgeliği” Kitabımızın, Mevcudu Kalmayan 2011 tarihli 1. Baskısına buradan ulaşabilirsiniz.
Ölüme ve hayata, zamana ve tarihe yenilmeyen evrensel bilge Mevlânâ’nın birçok konudaki bilgelik mücevheri düşünce ve bilimsel öngörülerini daha önce duymuşsunuzdur. Ancak onun, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yolsuzluk ve rüşvet, terör, kamuda iyi yönetim, etik ilkeler, stratejik düşünce gibi konuları da günümüze ve geleceğe ışık tutacak şekilde ele aldığını biliyor musunuz?

Kitabın Tam Metnini Ücretsiz Olarak indirmek için Bağlantıyı Tıklayınız (Sağ Tıklayıp “Hedefi Farklı Kaydet” diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz)

İletişim kurmak için bu bağlantıyı tıklayınız.

İBN HALDUN’UN TEORİLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI GENEL KAMU HUKUKU, DOÇ.DR. ERGİN ERGÜL

 İlk Çağ’dan Günümüze

Batı’da ve İslam Dünyası’nda

Devlet Teorisi

 “Genel kamu hukuku” dalı “devlet” denilen en gelişmiş ve yaygın toplumsal örgütlenmeyi konu edinmektedir. Devlet, toplum içinde yaşayan herkesi etkileyen ve yakından ilgilendiren çok yönlü bir olgudur. Devlet önemini günümüzde de korumaktadır. Devlet anlaşılmadan onun içinde oluşan ve uygulanan hukukun da anlaşılması mümkün olmaz. Çünkü devlet hukuku korur ve geliştirirken hukuk da devleti kökleştirir ve güçlendirir.  Bunu Osmanlı siyasi düşünürleri “hukuk ve devlet ikiz kardeştir” ifadesiyle dile getirirler. Bu açıdan hukukçular için devleti anlamak ve tanımak, aynı zamanda iyi ve başarılı bir hukukçu olabilmenin de ön koşuludur. Özellikle devlette görev alacaklar ile kamusal aktivitelerde ve siyasette rol almayı amaçlayanlar açısından devlet olgusunu bütüncül bir şekilde anlamak ve kavramak çok daha önemli ve gereklidir. Devleti soyut, genel ve çok yönlü bir olgu olarak inceleyen genel kamu hukuku hem iç hukuku hem de uluslararası hukuku iyi bir şekilde anlayabilmenin altyapısını sunar.

Cemil Meriç’in ifadesiyle, “bilmek demek, karşılaştırmak, mukayese edebilmek demektir.”  Bu nedenle eser, karşılaştırmaya imkân verecek şekilde devletin tarihi, sosyal, siyasi ve hukuki gelişimini ilk çağlardan günümüze Platon’dan Kelsen’e Batılı, Farabi’den İkbal’e İslam ve Kınalızâde’den Ahmet Cevdet Paşa’ya Osmanlı siyasi düşünürlerinin düşünce, görüş ve teorileri ışığında ele almaktadır. Yine özgün bir yaklaşım ile bütün bölümlerde İslam dünyasının yetiştirdiği çok yönlü evrensel bir kamu hukukçusu olan İbn Haldun’un toplum, devlet, hukuk, adalet ve insan haklarına ilişkin güncel teorileri meşhur eseri Mukaddime’den hareketle açıklanmaktadır.  Görülmektedir ki, devlet adamları mekânı fethederken düşünürler ve bilgeler zamanı fethetmektedirler.

Kitabı İncelemek İçin Tıklayınız.

 

HERKES 1 YILDA YABANCI DİL ÖĞRENEBİLİR

Baskısı Kalmayan 2005 Yılında Yargı Yayınevinden Çıkan “Herkes 1 Yılda Yabancı Dil Öğrenebilir” kitabımıza buradan  E-Kitap olarak ulaşabilirsiniz.

Dil öğrenmeyi, insan beyninin yapısı ve işleyişi alanında son 20 yıldaki keşifler ile etkili öğrenme, kişisel gelişim ve   motivasyon teknikleri  bağlamında ele alan eserde, dil öğrenme sevdalılarına başarılı bir kendi kendine dil öğrenme yöntem ve teknikleri sunulmaktadır. Dil öğrenmenin günlük hayatın doğal bir parçası halini almasını sağlayacak uygulamalar aktarılmaktadır. Burada anlatılanları uygulayarak, dil öğrenmeyi sürdürürseniz kendinizi rahat ifade edecek, harika konuşuyorsun dedirtecek ve öğreniminiz ya da mesleğiniz için gerekli dil sınavlarını rahatlıkla geçecek gerçek seviyeyi sekiz ile on iki  ay arasında elde edersiniz. Burada anlatılanlar kestirme yoldur. Kestirme yol varken dolambaçlı yollarda kaybolup, umudumuzu yitirmeyelim.

Kitabın Tam Metnini Ücretsiz Olarak indirmek için Bağlantıyı Tıklayınız (Sağ Tıklayıp “Hedefi Farklı Kaydet” diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz)

İletişim kurmak için bu bağlantıyı tıklayınız.

 

YENİ ÇIKAN KİTAPLARIM

TRT ANKARA RADYOSU GECENİN İÇİNDEN PROGRAMI “HZ. MEVLANA VE İNSAN HAKLARI”

Doç. Dr. Ergin ERGÜL TRT Ankara Radyo Gecenin İçinden Programı’na konuk oldu. Söz konusu programda “Hz. Mevlana ve İnsan Hakları” üzerine söyleşi yapıldı.

 

RUMI and HIS HOLISTIC HUMAN RIGHTS THEORY

Human rights, in its broadest definition, mean undeniable and indispensable natural acquirements arising from the fact that a person exists as a human being. It is universal and applies without discrimination for all. Based on human dignity and individual value, its ultimate aim is to protect these concepts.

Human rights, although largely described as a modern term, are indeed as old as the history of mankind. The age we live has been deemed the age of human rights, yet it is also an age of individual and massive violations of these rights at the same time. There is no longer respect for fundamental rights and freedoms, even in democratic countries. What’s more, democratic states, which were champions in defending human rights in the past, have now become a source of violations. Daha Fazlasını Oku