Kategori arşivi: Mevlana ve Hukuk

Mevlâna’da Bütüncül İnsan Hakları Anlayışı

Dr.Ergin Ergül

Giriş

Çağımız her alanda muazzam değişim ve dönüşümlere sahne olmaktadır. İnsanlık, bireyin öne çıktığı, her şeyin her şeyi etkilediği, zamanın ruhuna uyamayan her şeyin krize girdiği yeni bir dünya ile karşı karşıyadır.

İnsan hakları çağı olarak adlandırılan günümüz, aynı zamanda bireysel ve kitlesel en ağır ve yaygın insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir çağdır. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü en çok dile getirilen değerler olsa da, en demokratik ülkelerin bile uygulama karneleri hiç de parlak değildir.

Çok yönlülüğünün ve evrenselliğinin içinde yetkin bir hukukçu kimliği de barındıran Mevlânâ eserlerinde, yeni bir olgu gibi sunulan insan haklarına ilişkin olarak da çağlar öncesinden günümüzdeki kavram ve ilkelerle uyumlu, hatta onları aşan tespitler, görüşler ortaya koymaktadır. Okumaya devam et

Mevlana Perspektifinden Hukuk Devleti İlkesi

Ergin Ergül*

Giriş

Küresel çağda, evrensel bir bilge olarak insanlığa yol göstermeye devam eden Mevlana,  eskimeyen eserlerinde hukuk alanında da ilham alınabilecek birçok düşünce ve görüş ileri sürmektedir. Bu bağlamda, onun günümüzdeki adalet ve hukuk devleti tartışmalarına ışık tutacak bazı düşüncelerini hukukçu gözüyle irdelemek istiyoruz.

Mevlânâ,  rahmet olarak nitelendirdiği hukukun toplum düzenini, barış ve güvenliğini, uluslararası hukukun da uluslararası güvenlik ve barışı sağlamadaki rolüne Mesnevide şöyle dikkat çeker: Okumaya devam et

Mevlana Perspektifinden Stratejik Düşünce

Giriş

Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde toplumsal ve küresel sorunların çözümüne ve varılacak hedeflere ilişkin stratejiler üretme önem kazanmıştır. Yolsuzlukla, terörle, örgütlü suçla mücadele stratejileri, pazarlama ya da iletişim stratejileri vs. Bu gelişmeyle, birlikte stratejik düşünme kavramı popüler olmuştur.

Strateji; kelimenin kökeni ve kavramın gelişimine ilişkin birçok şey söylense de,  bugün dilimizde kazandığı anlam ve kapsama göre, “belli bir hedefe varmak, başarılı olmak için izlenmesi gereken yol ve yöntem” veya “saptanan uzun vadeli hedefe hangi araçlarla ve nasıl ulaşacağının ilkeleri” olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü de benzer şekildeönceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol” şeklinde tanım vermektedir. Okumaya devam et

Hz.Mevlânâ'dan İyi Yönetim İlkeleri

 

Günümüzde yöneticilik, gerek kamu da gerekse özel sektörde artan sorumluluklarına paralel olarak, iyi bir eğitim ve bilgi düzeyinin

yanısırabilgelik de gerektiren  bir nitelik kazanmıştır. Hz. Mevlana’nın gerek hayatında yöneticilerle olan ilişkileri, gerekse çeşitli eserlerindeki düşünceleri günümüz liderlerine, yöneticilerine yol gösterecek, ilham verecek bir çok bilgelik içermektedir.

Hz. Mevlana’ya  bakışımızın, onu tarihi bir hatıra görmekten ziyade, güncel konularda yol gösterici, ilham verici bir kılavuz olarak değerlendirmeye dönüşmesi halinde, onun uçsuz bucaksız düşünce dünyasından, her alanda çok daha iyi yararlanabileceğimiz aşikardır. Bu nedenle, aşağıdaki satırlarda  Hz. Mevlana’nın eserlerine, bir de yönetici gözüyle bakmayı ve yöneticileri ilgilendiren konularda, onun güçlü, derin ve çarpıcı düşüncelerinin, günümüz terminolojisi ışığında zihnnimizde uyandırdığı çağrışımların bir kısmını kaleme almayı denedik. Okumaya devam et

Mevlana Perspektifinden Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Küresel çağda milletimizin ve insanlığın ilham alıp izleyebileceği evrensel kılavuzların başında hiç şüphesiz Mevlana gelmektedir. Bu büyük bilgeye saygı ve sevgi duyanların bakışı, ancak onu tarihi bir hatıra görmekten ziyade, çeşitli bilimsel alanlar ve güncel konularda yol gösterici, ilham verici bir kılavuz olarak değerlendirmeye dönüşürse, onun uçsuz bucaksız düşünce dünyasından her alanda çok daha iyi yararlanmak mümkün olabilir.

Mevlana’nın insan hakları çağı olarak da nitelenen çağımızda, insan hak ve özgürlükleri ve özellikle de, her türlü bireysel ve toplumsal gelişme ve ilerlemenin temelini oluşturan düşünce özgürlüğü alanında da, günümüzdeki tartışmalara ışık tutan eskimez tespitleri ve görüşleri vardır.

Metnin Devamı İçin Lütfen Bağlantıyı Tıklayınız

Hukukçu Gözüyle Mevlânâ ve Mesnevisi

Mevlânâ ve Mesnevisi

Tüm zamanların en büyük  bilgelerinden ve küresel çağda, tüm dünyanın saygıyla andığı evrensel değerlerden  biri olan Mevlânâ Celaleddin Rumî’nin başyapıtı  Mesnevi, diğer bir çok konu ve bilim dalının yanısıra, hukukçu gözüyle ve  hukuk perspektifinden   bakıldığında da, oldukça etkileyici tespit ve değerlendirmeler   içermektedir.

Mevlânâ ve Mesneviyle ilgilenenlerin yakından bildiği gibi, herkes bu büyük düşünür ve söz ustasında kendisi için bir şeyler bulabilmekte, onun çağrısı dünyanın dört köşesinde, tüm dillerde yankılanmaktadır. Mesneviyi okuyan bir hukukçu da, onda hiç beklemediği kadar hak,  hukuk, mahkeme, şahitlik, adalet, suç, ceza gibi hukukî terim ve kavramlar ve hukukçu hikayeleriyle karşılaşacaktır. Okumaya devam et