Fransızca-Türkçe Modern Hukuk Sözlüğü

Fransızca her ne kadar XIX. yüzyıldaki bir numaralı diplomasi ve uluslararası ilişkiler dili olma özelliğini günümüzde İngilizceye bırakmışsa d a, yine de önemini sürdürmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi’nin, dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İngilizceyle birlikte ikinci,  Avrupa Toplulukları Adalet Divanının ise yegane resmi dili olduğu, ayrıca BM’lerin resmi dilleri arasında yer aldığı ve Frankofon ülkelerin sayısının 50’yi bulduğu hatırlanmalıdır. Ülkemizin idari yargı sisteminin tamamen Fransa’an etkilenmiş olması Medeni Kanun ve Medeni Usul Yasamızın kaynak metinlerinin ve adaylık sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği mevzuatının önemli bölümünün Fransızca olması bu dili Türk hukukçuları açısından özellikle önemli kılmaktadır.

Sözlükte, Fransızca terimler mümkün olduğunca Türk hukuk dilindeki tam kelime ya da terim karşılığıyla verilmeye çalışılmış, karşılığı olmayan terimler ise tercümesi verildikten sonra açıklaması yapılmıştır. Türk hukukunda karşılığı bulunmayan çağdaş hukuki düzenlemelere ilişkin terimler için ise, Yeni Medeni Kanun, TCK ve CMUK tasarılarında kullanılan karşılıkları özellikle belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir