ETKİLİ İKİNCİ DİL EDİNME VE KULLANMA


Önsöz

Günümüzde artık anadilin dışında, bir değil birden fazla ikinci dil bilmek zorunlu hale gelmiştir. Güzel haber herkes ikinci bir dili, sanıldığından, düşünüldüğünden daha kolay ve çok daha hızlı bir şekilde edinebilir. Okul hayatınızda başaramamış olsanız, kendinizi akademik biri görmeseniz ve ikinci dil edinme yeteneğinizden kuşku duysanız bile, bu tespit bir gerçektir. Siz sadece doğru yöntem ve teknikleri tanıyıp uygulamadığınız için şu anda hedef dili bilmiyorsunuz.

Bu eser hem dil edinmeye yönelik bir kişisel gelişim ve motivasyon kitabı, hem dil edinme serüveninde yol gösterici bir kılavuz olarak tasarlanmıştır.  2005 yılı içinde yayınlanan ilk kitabımın aldığı olumlu geri bildirimler, konuyla ilgili düşünme ve araştırmalarımın artarak devamı için beni yüreklendirdi. Sonuçta elinizde tuttuğunuz bu eser ortaya çıktı.

Şu ilkeler bilinçaltınıza kazınsın ve hep aklınızda olsun.

  • İnsan beyninin hafızasına alabileceği dil sayısının bir sınırı yoktur.
  • Dil edinme yeteneğinin durduğu bir yaş söz konusu değildir.
  • Yeteri kadar azimli iseniz hedefinize mutlaka ulaşırsınız.
  • Yeterince motive olmuşsanız zor bir dil yoktur.
  • Bu kitabı okuyabildiğinize yani Türkçeyi edinebilmiş olmanıza göre beyniniz ve dil edinme mekanizmanız mükemmel çalışıyor demektir.

Bu eserde, özellikle üç açıdan önemli farklılıklar bulacaksınız. İlkin,  bilinçli bir şekilde yabancı dil ifadesi yerine genelde “ikinci dil” (Second-language) ve bazen de hedef dil (Target language) terimlerini kullandım. Bunun son zamanlarda keşfedilen çok haklı bilimsel bir nedeni bulunmaktadır. “İkinci dil edinme” (Second-language acquisition) alanında dünyaca ünlü bir yaklaşım geliştiren Dr.James J.Asher’in de tespit ettiği gibi, ikinci dil edinmek isteyen kişinin “yabancı” dil terimini duyması, kullanması hatadır. Zira beynimizin sol yanı “yabancı”yı karşıt ve olumsuz biçimde yorumlar. Ardın da ”bunu hemen sil” dosyasına gönderir. Çünkü karşıt herhangi bir şeyi bedenimizle birleştirmek istemez. Dolayısıyla, o dili edinme süreci zorlaşır.

İkinci olarak, “ikinci dil öğrenme” yerine “ikinci dil edinme” veya  “kullanma” kelimelerini tercih ettim. Çünkü bir çocuğun anadilini edinmesi bilinçli şekilde matematik veya tarih öğrenmeye benzemez. Bu nedenle ikinci bir dili edinmenin etkili yolu bilinçaltını sürece katan ana dil edinme süreçlerine benzer yöntemlerin kullanılmasıdır. Matematik, tarih vs. dersleri öğrenme gibi düşünülen geleneksel yöntemlerde, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça vs. diller hakkında geniş bilgi sahibi, ancak bunları kullanamayan, konuşamayan zengin (!) bir insan kaynağımız olmakta yalnızca.

Üçüncü olarak, ikinci dil edinme sürecinde ihtiyaç duyulan motivasyon ilkeleri ise, bütün zamanların en büyük bilgelerinden ve Batılı kişisel gelişimcilerin ilham kaynaklarından, ebedi bilge Mevlana’nın çarpıcı, derin ve etkileyici düşüncelerinden hareketle açıklanmıştır. Böylece hem zihin hem gönül (bilinçaltı zihin) olarak hedefinize motive olmak suretiyle daha etkili, verimli ve zevkli bir süreç geçireceksiniz.

Bu kılavuz eserin de ilki gibi ikinci dil sevdalılarının azim ve şevklerini arttırması ve onlara bu zevkli ve heyecanlı yolculuklarında pusula görevi görmesi samimi arzumdur. İyi okumalar, güzel keşifler, yeni açılımlar ve keyifli serüvenler…

 

Ergin ERGÜL

                                                                     Ankara, Mayıs 2012


İçindekiler

 

ÖNSÖZ……………………………………………………………………………

GİRİŞ………………………………………………………………………………

BÖLÜM I

ZİHİN, ANADİL VE DİLLER………………………………………………….

Dil…………………………………………………………………………….

Anadili & İkinci dil…………………………………………………………

İkinci bir dil edinme………………………………………………………

Hangi dil?…………………………………………………………………..

Evrensel Dil: İngilizce……………………………………………………

ENGLISH’in Küresel Versiyonu: GLOBISH!…………………………

BÖLÜM II

İKİNCİ DİL EDİNMENİN ÖNEMİ VE YARARLARI……………………..

İkinci dil edinmenin önemi ve başlıca yararları……………………..

İkinci dil bilmenin yan faydaları………………………………………..

Mevlana’dan: Birbirinin Dilinden Anlamayan Dört Kişinin Kavgası

BÖLÜM III

BEYNİMİZİN ÇALIŞMA SİSTEMİ,  ÖĞRENME SİTİLLERİ,
İÇ VE DIŞ DUYULAR İLE  BİLİNÇALTI………………………………….

Beyin uyumlu öğrenme…………………………………………………..

Beyin yarıkürelerini etkili kullanma…………………………………….

Temsil sistemleri ya da öğrenme sitilleri……………………………..

Dış ve iç duyguları birlikte kullanmak…………………………………

Hayal etme iç duyusunu kullanarak bilinçaltını harekete geçirme

Bilinçaltını devreye sokma………………………………………………

BÖLÜM IV

İKİNCİ DİL EDİNME HAKKINDA AKLA GELEN
SORULAR VE CEVAPLARI?……………………………………………….

İkinci dile nereden ve nasıl başlamalı?……………………………….

Bir ikinci dili ne kadar sürede edinebilirim?………………………….

Herkes ikinci dil edinebilir mi?………………………………………….

Hangi metot daha yararlı ve etkilidir?…………………………………

İkinci dil edinmede öğretici şart mı?………………………………….

İkinci dil edinmede ana dilin rolü nedir?……………………………..

Yurtdışında dil eğitimi zorunlu mu?……………………………………

BÖLÜM V

İKİNCİ DİL EDİNMEYE BAŞLIYORSUNUZ……………………………..

İlk adım: İkinci dil konusundaki sabit fikirlerinizden ve önyargılarınızdan kurtulun!

İkinci adım: Bu kendi isteğiniz ve hedefiniz, inanıyor ve başarıyorsunuz!

Üçüncü adım: Hayal gücünüzü kullanın!……………………………..

Dördüncü adım: Çaba, sabır ve sebat anahtarlarını kullanın…….

BÖLÜM VI

İKİNCİ DİLDE İLERLİYORSUNUZ…………………………………………

Dört temel beceriye eşit önem verin………………………………….

Okuma Becerisi ve Geliştirilmesi………………………………………

Konuşma Becerisi ve Geliştirilmesi……………………………………

Anlama becerisinin geliştirilmesi ve dinleme………………………..

Her gün aşağıdakilerden bir ya da bir kaçını yapın………………..

Hedefinizin çekim gücünden yararlanın………………………………

Kelime hazineniz giderek gelişiyor…………………………………….

İnternetten Yararlanın……………………………………………………..

Hatalara Takılmayın……………………………………………………….

Kesintisiz öğrenmeyi sürdürün…………………………………………

BÖLÜM VII

YAZAR VE DÜŞÜNÜRLERİN GÖZÜYLE İKİNCİ DİL EDİNMEK……

BÖLÜM VIII

İKİNCİ DİL EDİNMEYİ NASIL BAŞARDILAR?………………………….

BÖLÜM IX

İKİNCİ DİL EDİNMENİN 40 PÜF NOKTASI………………………………

MOTİVASYON ÇALIŞMALARI………………………………………….

İKİNCİ DİL EDİNMEK  İÇİN  INTERNET KAYNAKLARI……………

KAYNAKÇA……………………………………………………………………..

 

Arka Kapak

İngilizce, Fransızca veya Arapça anadiliniz dışında edinmek istediğiniz dil “ikinci dildir”. Bu eser ikinci dil edinmeyi, insan beyninin yapısı ve işleyişi alanında son çeyrek yüzyıldaki keşiflere dayanan etkili ve beyin uyumlu öğrenme ve Mevlana’nın çarpıcı, güçlü ve derin düşüncelerine dayanan kişisel gelişim ve motivasyon teknikleri bağlamında ele almaktadır. Eserde, ikinci dil sevdalılarına başarılı ve etkili ikinci dil edinme yöntem ve teknikleri aktarılmaktadır. Burada anlatılanları uygulayarak, seçtiğiniz ikinci dili edinmeyi sürdürürseniz kendinizi rahat ifade edecek, harika konuşuyorsun dedirtecek ve öğreniminiz ya da mesleğiniz için gerekli dil sınavlarını rahatlıkla geçecek gerçek seviyeyi sekiz ile on iki ay arasında elde edersiniz. Burada anlatılanlar kestirme yoldur. Kestirme ve etkili yol varken dolambaçlı yollarda kaybolup, umudunuzu yitirmeyin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir