MODERN HUKUK SÖZLÜĞÜ

ÖNSÖZ

Fransızca her ne kadar XIX’uncu yüzyıldaki bir numaralı diplomasi ve uluslar arası ilişkiler dili olma (lingua franca) özelliğini günümüzün evrensel dili İngilizceye bırakmışsa da, yine de uluslararası bir dil olma niteliğini sürdürmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İngilizceyle birlikte ikinci, Avrupa Toplulukları Adalet Divanının ise yegane resmi dili olduğu, ayrıca BM’in resmi dilleri arasında yer aldığı ve Frankofon ülkelerin sayısının 50’yi bulduğu hatırlanmalıdır. Ülkemizin idarî yargı sisteminin tamamen Fransa’dan etkilenmiş olması ve bazı kanunlarımız üzerinde Fransız ve İsviçre mevzuatı etkisi, Fransızca’yı Türk hukukçuları açısından özellikle önemli kılmaktadır.

Bu eserin Fransızca-Türkçe bölümünü 2002 yılında yayınlamıştım. Bu mütevazi çalışmaya ilişkin aldığım olumlu geri bildirimlerin verdiği motivasyonla geçen on yılda bu bölümü genişlettim. Ayrıca, uluslararası hukuk alanındaki deneyimlerimin ışığında uzun süren bir çaba ve emekle Türkçe-Fransızca bölümü hazırladım. Bu özelliğiyle Türkçe’de ilk defa Fransızca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Fransızca’ya bir hukuk sözlüğü tek bir cilt olarak yayınlanmaktadır.

Kelimelerin seçiminde, Fransızca ve Türkçe en yeni tarihli hukuk sözlükleri, modern hukuk yapıtları, medya, dava dosyaları ve konuşulan hukuk dili dikkate alınmıştır. Modern  itelemesi bilhassa bu özelliği vurgulamak için kullanılmıştır. Kelimelerin erkek isim, dişi isim, geçişli geçişsiz fiil özelliklerinin yanı sıra terimlerin ilgili oldukları hukuk dalı gösterilmiştir. Sözlüğün ayırıcı bir özelliği olarak anlamlarının daha iyi anlaşılması için, bir çok terimin yanına hukuk yapıtları ve yasa metinleri ile uygulamadan örnek cümleler verilmiştir. Ayrıca yeri geldikçe terimlerin eş anlamlıları ve gerektiğinde karşıt anlamlıları da belirtilmiştir.

Eserin alanında ciddi bir boşluğu dolduracağı inancıyla, tüm ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim.

 

 SÖZLÜĞÜN İÇ SAYFALARINI GÖRMEK İÇİN LÜTFEN BAĞLANTIYI İZLEYİNİZ

Ankara, Ağustos 2012

Dr. Ergin Ergül

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir