I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi

Aksaray Üniversitesi öncülüğünde 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi düzenlenmiştir. Kongrede Dr. Ergin ERGÜL “Mevlânâ’nın Düşünce Dünyasının Siyasal ve Toplumsal Boyutları” başlıklı bir bildiri sunmuştur. Bildirinin özeti aşağıda yer almaktadır.

MEVLÂNÂ’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASININ SİYASAL VE TOPLUMSAL BOYUTLARI         

(Political and social dimensions of Mevlana’s world of thought)

           Dr. Ergin Ergül*    

   ÖZET

 Bizim Mevlana olarak bildiğimiz, Batı dünyasının ise Rumi ismiyle tanıdığı, büyük mutasavvıf düşünür ve bilge Mevlana Celaleddin-i Rumi Türk-İslam düşüncesinin en büyük ve evrensel isimlerinden biridir. O, 13’üncü yüzyılda yaşanmasına rağmen tazeliğini yitirmeyen eserleri ve düşünceleri ile çağımızda da her millet, kültür ve seviyeden insanları etkilemeye devam etmektedir.

Onun gündelik siyasi çekişmelerden uzak kalmakla birlikte, halkın, ümmetin ve insanlığın sorunlarını adaletsizlik, kötü yönetim, ayrımcılık, baskı, şiddet, aşırılık ve yolsuzluk gibi sebeplerle açıklaması ve çözüm olarak, adalet, özgürlük, eşitlik, sevgi, kardeşlik, birlik, insanlık onuruna saygı,  hoşgörü vb. evrensel insanlık değerlerini öne çıkarması, onun engin düşünce dünyasını günümüzün siyasi ve sosyal sorunlarının çözümünde de adres yapmaktadır.

Biz bu tebliğimizde, Kongre’nin temasına uygun olarak, günümüzde siyasi ve sosyal tartışmalarda öne çıkan meseleler ve konular etrafında,  Mevlana’nın engin düşünce dünyasının siyasi boyutlarını ve bununla bağlantılı sosyal konuları ele alacağız.

Anahtar Kavramlar: Mevlana, Siyasi İktidar, Hukukun Üstünlüğü, Çoğulculuk,  Aşırılık

 

  

ABSTRACK 

Mevlana Celaleddin-i Rumi, the great sufi  thinker and scholar whom we know as Mevlana and the Western world knows as Rumi, is one of the most important and universal figures of Turkish-Islamic thought. Despite living in the 13th century, his timeless works and ideas continue to influence people from all nations, cultures and levels.

The fact that, staying away from the daily political debates, he identifies the problems of people, ummah and humanity by showing reasons such as injustice, misgovernment, discrimination, oppression, violence, extremism and corruption and provides solutions by underlining the universal values such as justice, freedom, equality, love, fraternity, solidarity, respect for human dignity, tolerance etc. make his immense world of thought a recipe for the solution of today’s political and social problems.

This paper addresses the political dimensions of Mevlana’s immense world of thought and relevant social issues within the framework of the prominent problems and issues in today’s political and social debates in line with the theme of the Conference.

Keywords: Mevlana, Political Power, Rule of Law, Pluralism, Extremism

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir