Tebliğler

“Karaparanın Aklanmasının Hukukî ve Cezai Boyutları”, Karapara Aklama ve Önlemler, T.C.Merkez Bankası yayını, Ankara 1999, s. 23-35.

Karapara Aklama ile Mücadele, Karapara Aklama ve Önlemler Paneli, Bankalar Birliği, İstanbul 1999.

Sanctions et mesures de prévention de la corruption en Turquie, Conseil de l’Europe, programme d’action contre la corruption, 5éme Conférence européenne des services spécialisés dans la lutte contre la corruption,İstanbul (Turquie), 15-17 novembre 2000

Suçluların Geri Verilmesi ve Bu Alanda Avrupa Ülkeleri İle Karşılaşılan Sorunlar, 7. Hukuk İhtisas Semineri, Milletlerarası Ceza Hukuku, 24 Nisan 2001,İstanbul

Yolsuzluk, Karapara Aklama, Örgütlü Suçlar ve Türk Mevzuatı, Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği, Yolsuzluklarla Mücadele Paneli, Ankara 12.12. 2000

Ergül, Ergin;”Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukukta Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve cezalandırılması”, Kayıt Dışı Ekonomi ve Kara Para Konferansı, Ankara, 8 Ocak 2003, ss.11-26.

Uluslararası  Sözleşmeler ve  Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Cezalandırılması, Kayıt Dışı Ekonomi ve Kara Para Konferansı, 8  Ocak 2003 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ortak çalışması olarak düzenlenen konferans, http://www.mtk.gov.tr/Konferans.pdf4

Uluslararası ve İç Hukukta Karapara aklamanın Cezalandırılması, Yolsuzluk, Dolandırıcılık, Karaparanın Aklanması, Organize Suç,Yasadışı Göç ve Şengen Semineri, 30-31 Mart 2004, Ankara

Organize Suçlar ve Karaparanın Aklanması,Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, 30 Nisan-1 Mayıs 2005, Adalet bakanlığı ve TOBB, Kızılcahamam,ANKARA

Yolsuzlukla Mücadelede Adli Makamlar ve Adalet Bakanlığının Rolü, Yolsuzlukla Mücadele Konferansı, TEPAV, Temmuz 2005, Ankara

Yolsuzlukla küresel mücadele  Ve uluslararası işbirliği,Yolsuzlukla Mücadele Konferansı, Ankara Barosu, Ankara, 09.12.2009,

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir