TERÖRİZMLE ULUSLARARASI MÜCADELE STRATEJİLERİNDE İNSAN HAKLARI POLİTİKALARI

Özet

Demokratik devletlerin ruhu olarak nitelenen İnsan hakları, terörizmle mücadelede büyük önem taşımaktadır. Uluslararası  örgütler evrensel, bölgesel ve ulus üstü düzeylerde insan haklarını dikkate alan terörle mücadele stratejileri hazırlamışlardır. Bu çalışmada söz konusu stratejiler arasında, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren “Birleşmiş Milletler Küresel Terörizmle Mücadele Stratejisi”, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi İnsan Hakları ve Terörle Mücadelede İlkeler Tavsiye Kararı” ve “Avrupa Birliği Terörizmle Mücadele Stratejisi” irdelenmektedir. Bu üç belgede yer alan insan haklarına ilişkin hükümler incelenerek, belgelerin bu alanda dayandıkları ortak ilkeler ve farklılaştıkları alanlar ortaya konulmaktadır.
Bu şekilde söz konusu uluslararası örgütlerin insan hakları ve güvenlik dengesine yaklaşımları ve hazırladıkları stratejilerde insan haklarının yeri ve önemi karşılaştırılmalı olarak gösterilmektedir.

Anahtar  Kelimeler:   İnsan  Hakları,  Terörle   Mücadele Stratejisi, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği.

 Dr.Ergin ERGÜL

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir