İslamofobi Olgusu Bağlamında Terörle Mücadele Dili ve Politikaları

COUNTER-TERRORISM LANGUAGE AND POLICIES IN THE CONTEXT OF ISLAMOPHOBIA

Dr. Ergin Ergül

 

ÖZET

İslamofobi İslam’a ve Müslümanlara karşı korku, düşmanlık, nefret duygusu ve bunun sonucu toplumsal hayatta Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlük, ret ve ayrımcılık olarak kendini gösteren bir olgudur. Bu olgu günümüzde özellikle Batılı Hristiyan toplumlardan başlayarak tüm Dünya’da giderek yaygınlık kazanmaktadır.  Bu durumun başta gelen sebeplerinden birisinin, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra İslam dünyasında gelişen terör örgütlerinin hedef gözetmeyen insanlık dışı eylemleri ile Batı ülkelerinde Müslüman ülkelerden gelen kişilerce işlenen terör saldırılarının batı medyası ve kamuoyunda yansıtılış biçiminin katkısının olduğu görülmektedir. Oysa Müslümanlar kendi ülkelerinde, Batı ülkeleri ile kıyaslanamayacak ölçüde can kaybı ve yıkımlar ile söz konusu terör örgütlerinin ve eylemlerinin en büyük hedefleri ve mağdurlarıdırlar. Olayın diğer bir mağduriyet boyutu ise, İslam’ın ve Müslümanların terörle ilişkilendirilmesi sonucu Batı ülkelerinde uzun yıllardır vatandaş veya göçmen olarak bulunan Müslümanların adeta karşı terör gibi gerçekleşen İslamofobik eylemler nedeniyle uğradıkları mağduriyettir. Terörle mücadele için gerek uluslararası gerek ulusal düzeyde çeşitli stratejiler hazırlanmıştır.  Bu stratejilerin İslamofobiyi doğrudan ve dolaylı olarak nasıl ele aldıklarının bilinmesi faydalı olacaktır. Bu makale İslamofobi olgusunun yaygınlaşmasında terörizmin rolünü, sözkonusu iki mağduriyet boyutu ile ortaya koymayı ve terörle mücadele politikaları ve İslamofobiki olgusu arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İslamofobi, terör,  terörle mücadele stratejileri

ABSTRACT

Islamophobia is a phenomenon about fear, hostility and hatred directed at Islam and Muslims, resulting in intolerance, rejection and discrimination towards Muslims in social life. Nowadays, this phenomenon, specifically originating from the Western Christian societies, is increasingly spreading out around the world,. It seems that one of the main reasons of that is the fact that the cruel and inhuman acts of the terrorist organisations emerging in Islamic world especially after the 9/11 attacks and the terrorist attacks in Western countries carried out by those people coming from a Muslim country are wrongfully reflected and somewhat distorted in Western media and public opinion. However, it is not the Western countries but it is those Muslims who are incomparably the biggest targets and victims of those terrorist organisations and their cruel acts in their own countries, resulting in loss of lives and devastation. Another aspect of that suffering is that, since Islam and Muslims are associated with terrorism, Muslims who have been residing in a Western country as a legal citizen or immigrant for years are suffering from Islamophobic acts that almost seem like acts of counter-terrorism. There are various strategies prepared to counter terrorism at international and national level. It would be useful to know how those strategies, directly or indirectly, address Islamophobia. The aim of this article is to discuss the role of terrorism in spreading out the phenomenon of Islamophobia, by explaining two aspects of suffering, and to analyze the relationship between counter-terrorism policies and Islamophobia.

Keywords: Islamophobia, terorism, counter-terrorism strategies

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir